Ras informatie

De Amerikaanse Bulldog is ontstaan uit de oude mastiffachtige honden die over de wereld zijn verspreid door hun geschiktheid als waakhond, oorlogshond e.d.

De bulldogs werden in Engeland gehouden door veedrijvers en slagers om het vee bijeen te drijven en als waakhond.
Door hun kracht, moed en houding ten opzichte van het vee is het bull-baiting ontstaan (de bulldog bijt zich vast in de bull).

In eerste instantie om het vee vast te houden voor de slager, zodat deze het kon slachten. Later werd dit een sport.

Toen deze sport in Engeland werd verboden en de bulldog niet interessant meer was, waren het de naar Amerika geŽmigreerde Engelse boeren die deze werkhond meenamen.

De bulldog mocht in Amerika weer zijn oorspronkelijke werk doen als waakhond en veedrijver.
De bulldogs die in Engeland bleven werden gekruist met de mopshond om zo een handzamer gezelschap en tentoonstellingsras te krijgen en zijn zo een karikatuur geworden van de hond die ze vroeger waren.

Doordat de bulldog in Amerika niet als showhond werd gebruikt, en door mechanisatie ook daar hun werk minder werd dreigden ze als ras uit te sterven.

Dit is voorkomen doordat enkele fokkers zijn begonnen met het registreren van de honden en een fokprogramma hebben opgezet met de honden die voldeden aan het bulldog type.

Hieruit zijn twee types ontstaan, te weten:

*Johnson, of Classic type, met een kortere vierkante snuit en een breed gebouwd lichaam.

*Scott, of standard type, met een langere snuit en een slanke, atletische bouw.
Nu, jaren later is de Amerikaanse bulldog een hond die voor diverse doeleinden word gebruikt zoals
gezelschapshond, waakhond, veedrijver, showhond, wedstrijdhond in weightpullwedstrijden, en soms zelfs als reddingshond. Het ras bezit nog steeds zijn werkeigenschappen en is in aanleg zelfbewust en redelijk dominant.

De Amerikaanse bulldog is een hond die niet direct bijv een andere hond aanvalt, maar zal een confrontatie ook niet uit de weg gaan als de andere zou beginnen.

Als familiehond is de Amerikaanse bulldog een echte mensen en kindervriend, maar als het erop aan komt zal hij zijn familie met zijn leven beschermen.
Hoewel het een kindervriend is, is het NOOIT verstandig om een hond (van welk ras dan ook) alleen te laten met een kind.
Het voor de hond vaak niet sociale gedrag van een kind hoeft hij niet altijd “lijdzaam”te ondergaan en als de grens voor de hond is bereikt zal hij ingrijpen, er is zelfs een geval bekend waarbij een hond werd afgemaakt omdat hij niet te vertrouwen was (later bleek dat hij 20 nietjes door zijn oor had zitten).
Het enige waarmee een hond dit kan doen is zijn tanden, en aangezien het gezicht van een kind vaak op dezelfde hoogte zit dan de bek van de hond, kan de schade behoorlijk zijn.

Voor een verantwoordelijke eigenaar is de Amerikaanse bulldog een vriend voor het leven!

Terug